Công bố thông tin Feb 06, 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Tên giao dịch: Traphaco Joint Stock Company

Trụ sở chính: 75 phố Yên Ninh, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 3 683 0751

Fax: (84.24) 3 681 5097

Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Traphaco

Mã chứng khoán: TRA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2020

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 26/03/2020

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Traphaco - Ngõ 15 đường Ngọc Hồi - Hoàng Mai - Hà Nội.

- Nội dung họp: sẽ được HĐQT Công ty Cổ phần Traphaco thông báo sau.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020: Tải xuống tại đây

Nghị quyết HĐQT TRAPHACO: Tải xuống tại đây