Tin tức
Jun 03, 2023
Ngày 02/06/2023, Công ty Cổ phần Traphaco và Công ty tư vấn FPT Digital đã tổ chức buổi lễ Kick-off dự án tư vấn chuyển đổi số cho toàn hệ thống Traphaco. Tham dự sự kiện có đại diện Ban lãnh đạo hai bên, cùng các thành viên đội dự án của Traphaco và FPT Digital.