Tin tức
May 13, 2022
Sáng ngày 13/05/2022, ông Chung Ji Kwang - Chủ tịch HĐQT Traphaco đã có chuyến thăm và làm việc tại Công ty. Đón tiếp Chủ tịch có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Lãnh đạo các công ty con và Cán bộ Quản lý các cấp. Chủ tịch Chung sẽ có các buổi làm việc với HĐQT và tham gia một số sự kiện của Công ty trong chuyến công tác này.