Công bố thông tin Dec 25, 2018

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Trần Túc Mã, TGĐ

Tải file: tại đây