Tin tức
Sep 18, 2017
Để thông tin đến đông đảo bạn đọc về các giải pháp ngăn chặn dược liệu “rác”, kém chất lượng, cập nhật về kết quả thực hiện quy hoạch vùng trồng dược liệu đạt chuẩn GACP của Tổ chức Y tế thế giới, Bộ Y tế, Báo Thanh Niên tổ chức giao lưu trực tuyến “Kiểm soát chất lượng dược liệu”.