Ở độ tuổi không còn trẻ, Quyền Linh vẫn giữ lửa đam mê với nghề, nhưng quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn tiền bạc.