Tin tức
Nov 19, 2017
Được sự đồng ý của Đảng ủy và Ban lãnh đạo công ty, Công đoàn công ty cổ phần Traphaco phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức giải Tennis Traphaco mở rộng năm 2017.