Tin tức
Feb 01, 2016
(ĐCSVN) - Kết thúc năm 2015, doanh thu hợp nhất của Traphaco đạt 1.960 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2014, lợi nhuận sau thuế 180 tỷ đồng, tăng 23%. Với kết quả này Công ty cổ phần Traphaco không chỉ trở thành một trong những doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao nhất ngành dược mà còn là doanh nghiệp dẫn đầu ngành dược về hệ thống phân phối hiện đại và hiệu quả.