Tin tức Oct 12, 2016

Ông Trần Túc Mã -Tổng giám đốc Công ty CP Traphaco vinh dự là 1 trong 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2016

Tối ngày 11/10/2016 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập - phát triển" và trao tặng danh hiệu doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2016.

Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung Ương; ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung Ương; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung Ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng đại diện các Bộ, ban, ngành, đại diện Ban thi đua khen thưởng của các Bộ ngành và Thành phố Hà Nội

Với những thành tích đã đạt được cùng Traphaco, Ông Trần Túc Mã -Tổng giám đốc Công ty CP Traphaco vinh dự là 1 trong 100 doanh nhân tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Cúp Thánh Gióng.

Ông Trần Túc Mã -Tổng giám đốc Traphaco vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Cúp Thánh Gióng.

Giải thưởng này do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức bình chọn 3 năm 1 lần từ hàng ngàn doanh nhân được các bộ, ngành và địa phương đề cử.Các doanh nhân được vinh danh tại buổi lễ đã vượt qua 7 tiêu chí như: chăm lo phát triển nguồn nhân lực; có chính sách đào tạo, nâng cao trình độ cho CBCNV; doanh nghiệp không có đình công, bãi công; tạo điều kiện cho tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp hoạt động; nỗ lực đổi mới, sáng tạo nghiên cứu đầu tư ứng dụng công nghệ mới; thực hiện tốt trách nhiệm xã hội; chiến lược và kế hoạch phát triển dài hạn.

Phát biểu chúc mừng Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10 và phát động phong trào thi đua yêu nước tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết "Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách cụ thể nhằm xây dựng và phát triển cộng đồng doanh  nghiệp Việt Nam lớn mạnh, có sức cạnh tranh cao, đồng thời tạo điều kiện phát huy tiềm năng, vai trò tích cực của đội ngũ doanh nhân trong phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư trong và ngoài nước, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo dựng và giữ gìn thương hiệu hàng hóa Việt Nam. Từ Chính phủ đến các Bộ ngành và địa phương đồng lòng thực hiện “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” đối với các doanh nghiệp, mong các doanh nhân phát huy tinh thần của người lính thời chiến để đưa doanh nghiệp phát triển, đóng góp vào sự phồn vinh của đất nước"

Sự vinh danh này sẽ là nguồn cổ vũ to lớn cho các doanh nhân và doanh nghiệp trong phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam Hội nhập – Phát triển”.