Tin tức Aug 09, 2019

Traphaco vinh dự nhận Chứng chỉ bình đẳng giới toàn cầu

Chứng chỉ bình đẳng giới toàn cầu cấp cho Traphaco có giá trị đến tháng 8-2021. Đây là sự công nhận Traphaco đã cam kết thực hiện việc duy trì bình đẳng giới trong nguồn nhân lực, tích cực quản lý sự bình đẳng giữa lao động nam và nữ, thực hiện hiệu quả các chính sách và hành động về bình đẳng giới.

Toàn bộ quá trình đánh giá được Deloite - đơn vị kiểm toán độc lập - thực hiện từ tháng 5-2019. Các  cán bộ, công nhân viên của Traphaco tham gia thực hiện khảo sát bằng hình thức trực tuyến đối với khối văn phòng và trực tiếp đối với khối sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian tới, Traphaco tiếp tục hoàn thiện các chính sách lao động nữ, xây dựng môi trường làm việc bình đẳng giới và không ngừng cải thiện các chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp từ người lao động.

Trước đó, Traphaco đã tích cực tham gia và là thành viên sáng lập của Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (Vietnam Business Coalition for Women’s Empowerment - VBCWE).

EDGE giúp xác định vị trí của doanh nghiệp về sự cân bằng giới tính trong nguồn nhân lực, bình đẳng tiền lương, độ hiệu quả của chính sách và thực hành để đảm bảo tiến trình phát triển sự bình đẳng giữa nam và nữ cũng như sự đa dạng bao trùm trong văn hóa doanh nghiệp. EDGE hiện hợp tác với gần 200 tổ chức trong 23 ngành công nghiệp khác nhau tại 50 quốc gia trên toàn thế giới.