Tin tức Mar 30, 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên Traphaco năm 2018

Sáng ngày 30/3/2018, Công ty CP Traphaco đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã thông qua báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, báo cáo tài chính 2017, báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017...và nhiều báo cáo quan trọng khác.

Năm 2017 là năm bản lề với rất nhiều sự kiện quan trọng của Traphaco: Traphaco đã chính thức đưa dự án Nhà máy sản xuất thuốc tân dược hiện đại nhất Việt Nam vào hoạt động và Lễ khánh thành Nhà máy tại Hưng Yên là 1 trong 10 sự kiện khoa học công nghệ nổi bật nhất năm 2017. Traphaco đã thành lập Ban triển khai chiến lược, ban đã truyền thông sâu, rộng chiến lược phát triển bền vững Traphaco giai đoạn 2017-2020 đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty. Hoàn thành các chỉ tiêu chiến lược năm 2017. Cũng trong năm, Hội đồng quản trị công ty đã hỗ trợ nhóm cổ đông lớn thoái vốn thành công: Mekong Capital & Vietnam Holding; MAGBI Fund & Super Delta Pte. Ltd trở thành cổ đông lớn. Ngoài ra, công ty cũng đã phối hợp với công ty Anphabe thực hiện khảo sát nguồn nhân lực hạnh phúc, áp dụng quy chế lương 3Ps.

Năm 2017, doanh thu hợp nhất của Traphaco thực hiện 1.870 tỷ đồng. Sau khi đã giảm trừ chiết khấu thương mại và doanh thu từ hợp đồng hợp tác nhập khẩu mức tăng trưởng thực tế là 11% so với năm 2016. Về chỉ tiêu lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ ước đạt 241 tỷ đồng tăng 14% so với năm 2016, tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khả quan trong bối cảnh doanh thu giảm nhẹ do chính sách kế toán và thị trường còn nhiều khó khăn. Năm 2017, thu nhập bình quân của người lao động đạt 21,3 triệu/tháng, tăng 6,2% so với năm 2016, hoàn thành mục tiêu đã được ĐHĐCĐ 2017, đảm bảo thu nhập Người lao động tăng 5-10%.

Tại đại hội, Đại hội đã thống nhất về việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT công ty với ông Nguyễn Hồng Hiển và nhất trí bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Huy - cổ đông SCIC vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 với tỉ lệ 97,92%.

Đã có rất nhiều các câu hỏi được các cổ đông đặt ra liên quan đến chiến lược của công ty, việc vận hành, sử dụng và tiêu chuẩn cho Nhà máy sản xuất Dược Việt Nam, kế hoạch phát triển hệ thống, kế hoạch nới room.... Đoàn chủ tịch đã trả lời tất cả các ý kiến, câu hỏi của các cổ đông và tiếp thu nhiều đóng góp của các cổ đông. Vấn đề thưởng cổ phiếu cho người lao động và kế hoạch nới room, công ty chưa có kế hoạch trong thời gian tới

ĐHCĐ đã biểu quyết và nhất trí thông qua các báo cáo, phương hướng, chiến lược phát triển bền vững và các chỉ tiêu quan trọng khác. Đại hội cũng biểu quyết nhất trí và thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Một số hình ảnh tại đại hội:

Bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tài chính năm 2017

Ông Trần Túc Mã - Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017

Các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, phương hướng, chiến lược phát triển bền vững và các chỉ tiêu