Tin tức Feb 03, 2018

Traphaco tổ chức Lễ Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 2/2, tại Hội trường công ty, Đảng uỷ Công ty cổ phần Traphaco tổ chức Lễ Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018) và phát động chương trình thi đua năm 2018.

Đồng chí Phó Bí Thư Đảng uỷ Nguyễn Huy Văn đọc diễn văn ôn lại lịch sử hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại lịch sử quang vinh và vai trò quan trọng trong sự phát triển dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Phó Bí Thư Đảng uỷ Nguyễn Huy Văn khẳng định: “Chỉ có Đảng ta, một Đảng mác xít chân chính, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam, là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đó là sự lựa chọn có tính khách quan, được nhân dân kiểm nghiệm qua lịch sử trong suốt 88 năm đấu tranh anh dũng dưới sự lãnh đạo của Đảng…”. Đối với Đảng bộ Công ty cổ phần Traphaco, trải qua 45 năm phát triển đã đạt được nhiều thành tựu, lãnh đạo Traphaco hoàn thành thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh, trở thành Thương hiệu dược phẩm số 1 Việt Nam. Đặc biệt năm 2017 vừa qua, Traphaco đã chính thức thông qua và triển khai Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020. Theo đó, trong năm 2017 Traphaco đã phối hợp cùng công ty Anphabe khảo sát, đánh giá nguồn nhân lực Traphaco, kết quả vô cùng ấn tượng với chỉ số hạnh phúc của Traphaco đạt mức xuất sắc (82.7), cao hơn hẳn mức trung bình ngành và toàn thị trường. Cũng trong năm 2017 Traphaco chính thức khánh thành nhà máy sản xuất thuốc tân dược hiện đại nhất tại Hưng Yên, đây là một nhà máy thông minh với các dây chuyền hiện đại, hoàn toàn tự động.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ Trần Túc Mã phát biểu tại buổi lễ

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược và hoàn thành mục tiêu năm 2018 đã đề ra, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Phát huy những kết quả đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai chương trình thi đua của những năm trước. Thay mặt cho Đảng uỷ công ty, đồng chí Bí thư Đảng uỷ Trần Túc Mã đã chính thức phát động chương trình thi đua năm 2018 với chủ đề: "Hiện thực hoá các mục tiêu theo chiến lược" với Khẩu hiệu truyền thông “Tăng cường kiểm soát – Hiện thực mục tiêu”. Xác định với năm 2018, thực hiện các mục tiêu chiến lược là nhiệm vụ bắt buộc của Traphaco trước tình hình mới; đòi hỏi sự quyết liệt của Ban lãnh đạo công ty, sự thống nhất và quyết tâm cao từ các cấp quản lý đến từng nhân viên. Mọi hoạt động của Đảng ủy, của công ty, phòng ban, cá nhân được kiểm soát và thống nhất với mục tiêu chiến lược Traphaco. Các mục tiêu tổng quát của “Chiến lược phát triển bền vững Traphaco 2017-2020” là kim chỉ nam cho mọi hành động. Đồng chí Bí thư Đảng uỷ cũng đã kêu gọi tất cả các đảng viên, cá nhân, các bộ phận trong toàn hệ thống Traphaco cùng tham gia và chính thức giao nhiệm vụ cho Trưởng các phòng, ban, bộ phận, Công đoàn, Đoàn thanh niên tăng cường truyền thông, thu hút các cá nhân, nhóm cá nhân cùng tích cực tham gia nhằm tạo ra sức mạnh tổng thể trên toàn hệ thống để hiện thực hoá các mục tiêu đã đề ra.